• Plattformen
  • Velg design
  • Referanser
  • Priser
  • Still et spørsmål
Log innStart nettbutikk nå
Start nettbutikk nå

Generelle brukervilkår

Sist oppdatert: 2021-03-25

Følgende vilkår gjelder for Quickbutiks tjenester. Quickbutik AS er et norsk aksjeselskap med Organisasjonsnummer 922 405 301. Vilkårene regulerer kontraktsforholdet mellom Quickbutik AS ("Quickbutik") og kunden ("Kunden") av en "konto" for tjenesten.


Tilleggsavtale: Databehandleravtale (Avtale om lagring og håntering av personopplysninger.)

Innledning

Quickbutik er en webtjeneste, en netthandelsplattform, som tilbyr start og drift av en butikk på internett.

Med Quickbutik leier du en løsning for en komplett netthandel, og betaler periodisk gjentatte betalinger (abonnement) for å holde netthandelen aktiv og fungerende.

Kunde

Gjennom elektronisk bestilling av et abonnement på Quickbutiks tjeneste, anskaffer kunden bare retten til å bruke netthandelsplattformen i samsvar med Quickbutiks generelle vilkår. Med elektronisk bestilling menes en ordre gjort ved aktivt å registrere, via internett, på nettstedet quickbutik.com.

Quickbutiks tjenester er ikke tilgjengelig for personer under 18 år. Hvis kunden er under 18 år, kan tjenesten bare brukes med godkjennelse av verge eller under hans/hennes tilsyn.

Ved registrering må Kunden oppgi korrekt e-postadresse og annen relatert informasjon for å fullføre en registrering av en konto hos Quickbutik. Ingen automatiske metoder, roboter eller lignende kan brukes til å registrere en Konto hos Quickbutik.

Betaling

Etter en gratis prøveperiode vil kunden automatisk bli bedt om å forhåndsbetale for å fortsette å bruke Quickbutik.

Betaling skjer periodisk, som enten er månedlig, kvartalsvis eller årlig.Alle betalinger skjer på forhånd og betales med kort.

Alle priser er oppgitt ekskl. Mva, med mindre annet er oppgitt. Alle betalinger er eksklusive skatter og avgifter.

Refusjon er ikke mulig ved kjøp av tjenesten, ved oppgradering eller nedgradering.

Ved oppgradering av prisplanen fra den eksisterende prisplanen, vil gjenværende forhåndsbetalte abonnementskostnader bli inkludert som kreditt, slik at bare forskjellen blir betalt. Når du endrer betalingsperiode eller nedgraderer prisplanen, skjer endringen når den eksisterende perioden slutter. En måned på Quickbutik tilsvarer 30 dager, kvartal tilsvarer 90 dager og ett år, 360 dager.

Avtaleperiode og oppsigelse av abonnement

Alle abonnement er en tidsbegrenset avtale og løper i 1, 3 eller 12 måneder, avhengig av kundens preferanse og ordre.

Ved at betalingen gjøres på forhånd, er det ingen oppsigelsestid eller bindingstid for abonnementene.

Alle abonnement fornyes automatisk når avtaleperioden avsluttes, med mindre kunden har valgt å kansellere abonnementet ved å klikke på «Avslutt abonnement» i kundens kontrollpanel.

Kunden kan alltid stenge butikken sin selv ved å sette sin butikk i «Privat»-modus og avslutte abonnementet.

Hvis Quickbutik ikke kan levere tjenesten til kunden i minst 80% av avtalt tid (som et resultat av en funksjonsfeil), har kunden full rett til å kansellere kontrakten og få hele beløpet tilbakebetalt. I en slik situasjon må kunden alltid kontakte Quickbutik direkte via [email protected] - da dette regnes som første kontakt.

Oppsigelse av avtalen

Quickbutik har rett til å si opp avtalen i løpet av avtalens løpetid med øyeblikkelig virkning dersom kunden har brutt en bestemmelse i avtalen som er av alvorlig betydning for Quickbutik.

Kundeansvar

Kunden forplikter seg til å overholde norsk og utenlandsk lov ved bruk av Quickbutik, dette gjelder alt innhold og aktivitet. Dette betyr at kunden er ansvarlig for all informasjon og data som er publisert fra sin konto. Kunden sikrer også at kundens bruk av Quickbutik ikke direkte eller indirekte krenker tredjeparts immaterielle rettigheter.

Kunden kan under ingen omstendighet utføre bevisst aktivitet som legger en større belastning for Quickbutiks servere eller funksjoner. Kunden kan ikke dekonstruere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden til tjenesten, bortsett fra i den grad slik aktivitet uttrykkelig er tillatt i gjeldende lovgivning til tross for denne begrensningen.

Kunden er personlig ansvarlig for sikkerheten i tilgangen til sin konto. Quickbutik er ikke ansvarlig for skade som er gjort av autoriserte eller uautoriserte personer.

Kunden er ansvarlig for alt innhold, data og aktivitet som skjer gjennom hans konto. Innhold vil bli overvåket og ulovlig innhold kan fjernes uten forhåndsvarsel, noe som også kan føre til inaktivering av kundens konto.

Hvis Quickbutik finner ut at kundens innhold bryter loven eller Quickbutiks generelle vilkår, vil Quickbutik varsle kunden og be kunden fjerne upassende innhold fra tjenesten. Gjentagende feil eller brudd på vilkår kan føre til at kundens konto blir deaktivert og at kunden blir hindret tilgang til sin konto.

Quickbutiks ansvar

Quickbutik søker høyest mulig driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for avbrudd eller funksjonsfeil, inkludert avbrudd eller feil forårsaket utenfor Quickbutiks kontroll (som strømbrudd, utstyr, internettforbindelse, dekning, telefonforbindelse). Quickbutik kan ikke ta ansvar for, eller garantere feilfri bruk.

Quickbutik leveres i eksisterende skikk, og Quickbutik er ikke ansvarlig for eventuelle løfter og garantier utenfor dette.

Hvis det er avbrudd på tjenesten, må Quickbutik ta rimelige og raske tiltak for å gjenoppta tjenesten så snart som mulig.

Endringer

Quickbutik kan løpende oppdatere, endre og forbedre tjenesten. Quickbutik kan også endre prosessen, oppsett og designen av tjenesten. Endringer vil bli varslet til kunden, men kan også skje uten forhåndsvarsel og kan påvirke tidligere resultater, informasjon eller prosesser i tjenesten.

Ansvarsbegrensning

Quickbutik yter ikke erstatning for systemfeil, enten det er mindre eller større feil, driftsstans, utilgjengelig service, tap av data, skade på tredjeparts eiendom eller lignende.

Quickbutik er ansvarlig for en maksimal kompensasjon tilsvarende et beløp på 1 års abonnement på tjenesten.

Force Majeure

Quickbutik er unntatt fra sanksjoner hvis oppfyllelsen av et visst foretak forhindres eller i vesentlig grad hindres av omstendigheter som en part ikke med rimelighet kunne styre eller forutse. En friende omstendighet, betraktes som arbeidskonflikter, kriger, uro, lynnedslag, branner, ekstreme værforhold, myndighetsregulering eller annen offentlig regulering, eksterne feil i forbindelse med telefonforbindelser, generell mangel på transport, varer eller energi eller andre lignende forhold.

Hvis utførelsen av Avtalen vesentlig forhindres i mer enn tre måneder på grunn av omstendigheter som ovenfor, har Kunden rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning for den aktuelle tjenesten.

Tvister

Tvister angående gyldighet, tolkning, anvendelse av vilkårene for bruk skal avgjøres av en domstol med Malmö tingrett som første instans.

Personopplysninger m.m.

Når kunden registrerer seg for en konto, samtykker kunden til at Quickbutik kan lagre sin informasjon i Quickbutiks kundedatabase.

Quickbutik behandler alle personopplysninger konfidensielt og i samsvar med databeskyttelsesforordningen (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 og de personvernregler som til enhver tid gjelder for Quickbutik.

Quickbutik vil bare bruke personlig informasjon for å fullføre kundeforholdet og for å forbedre Quickbutiks tjenester. Quickbutik vil aldri selge eller videreføre kundens personopplysninger til tredjepart uten lovlig grunnlag.

Kunden har rett til å innhente informasjon, oppdatere sin informasjon eller slette all informasjon som er registrert. Hvis kunden ikke lenger ønsker en konto og ønsker å fjerne alle personopplysninger, er dette alltid mulig via [email protected].

I samsvar med personopplysningsloven behandler Quickbutik bare personopplysningene til sluttkunder i egenskap av rollen som «databehandler». Kunden er ansvarlig for sluttkundens personopplysninger.

Nettbutikker fra Quickbutik

Quickbutik tar ikke noe ansvar for nettbutikkens innhold, produkter, tilbud, levering, klage eller lignende. Her vises det til den spesifikke nettbutikkens kjøpsbetingelser.

Support

📞 236 51499
Driftstatus

Selskapet