Generelle brukervillkår. 2019-10-28.

Følgende vilkår gjelder for Quickbutiks tjenester. Quickbutik AS er et norskt aksjeselskap med Organisasjonsnummer 922 405 301. Vilkårene regulerer kontraktsforholdet mellom Quickbutik AS ("Quickbutik") og kunden ("Kunden") av en "konto" for tjenesten.


Tilleggsavtale: Databehandleravtale (Avtale om lagring og håntering av personopplysninger.)


Innledning 

Quickbutik er en webtjeneste, en netthandelsplatform, som tilbyr start og drift av en butikk på internett.

Med Quickbutik leier du en løsning for en komplett netthandel, og betaler periodisk gjentatte betalinger (abonnement) for å holde natthandelen aktiv og fungerende.

Kunde

Gjennom elektronisk bestilling av et abonnement på Quickbutiks tjeneste, anskaffer kunden bare retten til å bruke netthandelsplatformen i samsvar med Quickbutiks generelle vilkår. Med elektronisk bestilling menes en ordre gjort ved aktivt å registrere, via internett, på nettstedet quickbutik.com.

Quickbutiks tjenester er ikke tilgjengelig for personer under 18 år. Hvis kunden er under 18 år, kan tjenesten bare brukes med godkjennelse av verge eller under hans/ hennes tilsyn.

Vid registrering måste Kunden ange en korrekt e-postadress och andra tillhörande information för att kunna genomföra en registrering av ett Konto hos Quickbutik. Inga automatiska metoder, robotar eller dylikt får användas för att registrera ett Konto på Quickbutik.


Betaling

Etter en gratis prøveperiode vil kunden automatisk bli bedt om å forhåndsbetalefor å fortsette å bruke Quickbutik.

Betaling skjer periodisk, som enten er månedlig, kvartalsvis eller årlig.Alle betalinger skjer på forhånd og betales med kort.

Alle priser er oppgitt ekskl. Mva, med mindre annet er oppgitt. Allebetalinger er eksklusive skatter og avgifter.

Refusjon er ikke mulig ved kjøp av tjenesten, ved oppgradering ellernedgradering.

Ved oppgradering av prisplanen fra den eksisterende prisplanen, vilgjenværende forhåndsbetalte abonnementskostnader bli inkludert som kreditt,slik at bare forskjellen blir betalt. Når du endrer betalingsperiode ellernedgraderer prisplanen, skjer endringen når den eksisterende perioden slutter.En måned på Quickbutik tilsvarer 30 dager, kvartal tilsvarer 90 dager og ettår, 360 dager.


Avtaleperiode og oppsigelse av abonnement

Alle abonnement er en tidsbegrenset avtale og løper i 1, 3 eller 12 måneder, avhengig av kundens preferanse og ordre.

Ved at betalingen gjøres på forhånd, er det ingen oppsigelsestid eller bindingstid for abonnementene.

Alle abonnement fornyes automatisk når avtaleperioden avsluttes, med mindrekunden har valgt å kansellere abonnementet ved å klikke på "Avslutt abonnement" i kundens kontrollpanel.

Kunden kan alltid stenge butikken sin selv ved å sette sin butikk i statusen"Privat" og avslutte abonnementet.

Hvis Quickbutik ikke kan levere tjenesten til kunden i minst 80% av avtalt tid (som et resultat av en funksjonsfeil), har kunden full rett til åkansellere kontrakten og få hele beløpet tilbakebetalt. I en slik situasjon må kunden alltid kontakte Quickbutik direkte via support@quickbutik.com - da detteregnes som første kontakt.


Oppsigelse av avtalen

Quickbutik har rett til å si opp avtalen i løpet av avtalens løpetid medøyeblikkelig virkning dersom kunden har brutt en bestemmelse i avtalen som erav alvorlig betydning for Quickbutik.Kundeansvar

Kunden forplikter seg til å overholde svensk og utenlandsk lov ved bruk avQuickbutik, dette gjelder alt innhold og aktivitet. Dette betyr at kunden eransvarlig for all informasjon og data som er publisert fra sin konto. Kundensikrer også at kundens bruk av Quickbutik ikke direkte eller indirekte krenkertredjeparts immaterielle rettigheter.

Kunden kan under ingen omstendighet utføre bevisst aktivitet som legger enstørre belastning for Quickbutiks servere eller funksjoner. Kunden kan ikkedekonstruere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden til tjenesten,bortsett fra i den grad slik aktivitet uttrykkelig er tillatt i gjeldendelovgivning til tross for denne begrensningen.

Kunden er personlig ansvarlig for sikkerheten i tilgangen til sin konto.Quickbutik er ikke ansvarlig for skade som er gjort av autoriserte elleruautoriserte personer.

Kunden er ansvarlig for alt innhold, data og aktivitet som skjer gjennomhans konto. Innhold vil bli overvåket og ulovlig innhold kan fjernes utenforhåndsvarsel, noe som også kan føre til inaktivering av kundens konto.

Hvis Quickbutik finner ut at kundens innhold bryter loven eller Quickbutiksgenerelle vilkår, vil Quickbutik varsle kunden og be kunden fjerne upassendeinnhold fra tjenesten. Gjentagende feil eller brudd på vilkår kan føre til atkundens konto blir deaktivert og at kunden blir hindret tilgang til sin konto.


Quickbutiks ansvar

Quickbutik søker høyest mulig driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for avbrudd eller funksjonsfeil, inkludert avbrudd eller feil forårsaket utenfor Quickbutiks kontroll (som strømbrudd, utstyr, internettforbindelse, dekning, telefonforbindelse). Quickbutik kan ikke ta ansvar for, eller garantere feilfri bruk.

Quickbutik leveres i eksisterende skikk, og Quickbutik er ikke ansvarlig for eventuelle løfter og garantier utenfor dette.

Hvis det er avbrudd på tjenesten, må Quickbutik ta rimelige og raske tiltak for å gjenoppta tjenesten så snart som mulig.


Endringer

Quickbutik kan løpende oppdatere, endre og forbedre tjenesten. Quickbutikkan også endre prosessen, oppsett og designen av tjenesten. Endringer vil blivarslet til kunden, men kan også skje uten forhåndsvarsel og kan påvirketidligere resultater, informasjon eller prosesser i tjenesten.


Ansvarsbegrensning

Quickbutik yter ikke erstatning for systemfeil, enten det er mindre ellerstørre feil, driftsstans, utilgjengelig service, tap av data, skade påtredjeparts eiendom eller lignende.

Quickbutik er ansvarlig for en maksimal kompensasjon tilsvarende et beløp på1 års abonnement på tjenesten.


Force Majeure

Quickbutik er unntatt fra sanksjoner hvis oppfyllelsen av et visst foretak forhindres eller i vesentlig grad hindres av omstendigheter som en part ikke med rimelighet kunne styre eller forutse. En friende omstendighet, betraktes som arbeidskonflikter, kriger, uro, lynnedslag, branner, ekstreme værforhold, myndighetsregulering eller annen offentlig regulering, eksterne feil i forbindelse med telefonforbindelser, generell mangel på transport, varer eller energi eller andre lignende forhold.

Hvis utførelsen av Avtalen vesentlig forhindres i mer enn tre måneder på grunn av omstendigheter som ovenfor, har Kunden rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning for den aktuelle tjenesten.


Tvister

Tvister angående gyldighet, tolkning, anvendelse av vilkårene for bruk skal avgjøres av en domstol med Malmö tingrett som første instans.


Personopplysninger m.m.

Når kunden registrerer seg for en konto, samtykker kunden til at Quickbutik kan lagre sin informasjon i Quickbutiks kundedatabase.

Quickbutik behandler alle personopplysninger konfidensielt og i samsvar med databeskyttelsesforordningen (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679)

og den privacy policy som til enhver tid gjelder for Quickbutik.

Quickbutik vil bare bruke personlig informasjon for å fullføre kundeforholdet og for å forbedre Quickbutiks tjenester. Quickbutik vil aldri selge eller videreføre kundens personopplysninger til tredjepart uten lovlig grunnlag.

Kunden har rett til å innhente informasjon, oppdatere sin informasjon eller slette all informasjon som er registrert. Hvis kunden ikke lenger ønsker en konto og ønsker å fjerne alle personopplysninger, er dette alltid mulig via support@quickbutik.com.

I samsvar med personopplysningsloven behandler Quickbutik bare personopplysningene til sluttkunder i egenskap av rollen som «databehandler». Kunden er ansvarlig for sluttkundens personopplysninger.


Nettbutikker fra Quickbutik

Quickbutik tar ikke noe ansvar for nettbutikkens innhold, produkter, tilbud, levering, klage eller lignende. Her vises det til den spesifikke nettbutikkens kjøpsbetingelser.