Quickbutik logo
Logga in

Integritetspolicy

Läs om dina personuppgifter och hur vi hanterar dem.

Vi vill att du som kund hos Quickbutik ska känna dig trygg med hanteringen av dina personliga uppgifter. Vi vill försäkra dig om att dina uppgifter hanteras på ett juridiskt samt etiskt korrekt sätt.

Med dina personuppgifter menar vi uppgifter som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla våra tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänsten för dig, ge erbjudanden som är anpassade åt dina behov eller på liknande sätt fullfölja våra åtaganden.

Nedanstående information är en summering kring hur vi i enlighet med nya Dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar dina uppgifter.

1. Typ av uppgift

Kontaktuppgifter

När du registrerar dig hos oss samlar vi in ditt fullständiga namn och e-postadress.

Personuppgifter

När du blir kund hos oss lagrar vi dina personuppgifter.

Information om dina tjänster

Vi lagrar information om vilka tjänster och funktioner du använder hos oss.

Supportärenden

Information du uppger när du kontaktar oss för support samlas in för att vi skall kunna hjälpa dig med ditt ärende.

2. Så samlar vi personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som:

 • Du själv uppger när du blir kund hos oss
 • Du själv uppger när du kontaktar oss genom chatt, mail eller röstbrevlåda
 • Skapas när du använder våra system - t.ex när du loggar in i din kontrollpanel
 • Har lagrats via cookies som samlar information på och från din webbläsare.

Exakt vilken av ovanstående information som lagras om dig beror på din användning av plattformen och hur du kommunicerar med oss.

3. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Quickbutik är mycket försiktig vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. För att vi ska behandla din data behöver en av nedanstående rättsliga grunder vara uppfylld:

 • Vi måste behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtalet med dig.
 • Det föreligger ett krav om att fullgöra en för Quickbutik rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen anses efter en intresseavvägning för att vara i båda parters intresse.
 • Du har gett oss ett samtycke för just den behandlingen.

En förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst till dig är att vi kan behandla dina personuppgifter. Nedan har vi redogjort vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av plattform

 • Rättslig grund: Fullgörande av avtal

För att leverera och hantera våran tjänst behandlar vi personuppgifter när vi ska identifiera dig som kund. Personuppgifterna behandlas dessutom när vi ska hantera betalning av tjänsten.

Kommunikation och support

 • Rättslig grund: Intresseavvägning, fullgörande av avtal och samtycke

För att ge dig den bästa supporten vid kontakt kan vi komma att gå tillbaka i kommunikationen som vi har haft med dig. Vi kan komma att använda personuppgifter från tidigare kontakt. Vid tips om hur du kan använda våra tjänster kan vi även komma att behandla personuppgifter om dig.

Betalning av tjänster

 • Rättslig grund: Samtycke och fullgörande av avtal

Som grund för fakturor använder vi dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder.

Utveckling av våra tjänster och produkter

 • Intresseavvägning och samtycke

Marknadsföring

 • Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke

För att kunna specificera vilka tjänster som är relevanta att marknadsföra for just dig, kan vi komma att behandla personuppgifter om de tjänster du använder samt hur du använder dessa.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

 • Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse

För att efterfölja kraven i dataskyddsförordningen och säkra våra kunders personuppgifter, behandlar vi även personuppgifter för att förhindra att det sker användning av våra tjänster som strider mot våra villkor, missbruk, intrångsförsök, virusattacker eller annan form för lagbrott.

Lagstadgade skyldigheter

 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

I de fall det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att behandla dina personuppgifter, kommer personuppgifter att behandlas i syfte att efterfölja de rättsliga kraven.

4. Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte att behandla uppgifterna. Vi kan komma att spara personuppgifter längre för att efterfölja en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

5. Till vem lämnar vi ut uppgifter

Vi använder SaaS-tjänster syftar till att hantera och utveckla plattformen, ge stödfunktioner, komplettera och förbättra vår upplevelsen på vår plattform. Nedan listas en översikt över partners, personuppgifter som delas och varför.

Partners, användningsområde och vad som delas

Google

Användning:
för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster

Personuppgifter som delas och varför:
Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster

--

Facebook

Användning:
för marknadsföring och analysdata

Personuppgifter som delas och varför:
Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte

--

Zendesk

Användning:
för kundärenden samt vid kundkommunikation

Personuppgifter som delas och varför:
Data som krävs för att leverera supporttjänster

--

Trello

Användning:
för intern lagring av kunduppdrag mellan personal i Quickbutik

Personuppgifter som delas och varför:
Data som krävs för att identifiera kund och kunduppdrag

--

Slack

Användning:
för kommunikation mellan personal i Quickbutik

Personuppgifter som delas och varför:
Data som krävs för att leverera supporttjänster

--

Google Cloud-tjänster

Användning:
för kommunikation mellan personal i Quickbutik

Personuppgifter som delas och varför:
Data som krävs för att leverera supporttjänster

--

Stripe

Användning:
ör att ta betalt för våra tjänster

Personuppgifter som delas och varför:
Data som krävs för att genomföra en kortbetalning

--

Intercom

Användning:
för kundärenden, kundkommunikation samt rapporter

Personuppgifter som delas och varför:
Data som krävs för att leverera supporttjänster

--

Klarna

Användning:
Vid skapande av Klarna Checkout Native-avtal

Personuppgifter som delas och varför:
Data som krävs för en komplett ansökan för ett Klarna Checkout avtal.

--

Mailgun

Användning:
för utskick av e-post

Personuppgifter som delas och varför:
Data som krävs för att skicka e-post med tillhörande information

--

GetaNewsletter

Användning:
för produktuppdateringar och marknadsföring

Personuppgifter som delas och varför:
E-postadress för att kunna skicka till rätt mottagare

--

Telavox

Användning:
för kundkommunikation (telefoni)

Personuppgifter som delas och varför:
Telefonnummer vid ingående eller utgående telefonsamtal

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t.ex Polisen.

6. Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Vi skyddar oss mot dataläckor genom att kryptera känsliga uppgifter.

Quickbutiks servrar som används för lagring av personlig identifierbar information är genom vår serverleverantör Amazon Web Services placerat i en säker miljö i Irland och Frankfurt, Europa.

Quickbutiks personal utbildas löpande i IT-säkerhet och har utbildats i dataskyddsförordningen. Det är endast medarbetare som behöver ge kundservice, fakturera, bokföra eller underhålla system som får tillgång till personlig identifierbar information.

Quickbutiks medarbetare är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information som krävs.

7. När vi agerar personuppgiftsbiträde

I tillfällen då vi agerar personuppgiftsbiträde regleras vår behandling av dina kunders personuppgifter i vår avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Support

📞 042-400 65 88

Företaget


Språk:
Quickbutik AB © 2015-2022