Idélådan

Har du förslag på något som hade varit riktigt bra att få till i plattformen? Lämna din idé här, och hjälp oss att bli bättre.

Berätta om utmaningen (eller möjligheten) och varför du önskar att lösa det.
Hjälp oss lite på vägen med ett förslag. Ditt förslag behöver inte vara helt genomtänkt.