Företags- och bokföringsrådgivning

Är det något som är viktigt att tänka på som egen företagare är det att man inte ska ge sig på allting själv. Allt ta hjälp av någon som kan området är något vi verkligen rekommenderar. Inte bara för att det blir ett så mycket bättre resultat, utan även för att ni som butiksägare istället kan lägga tiden på det viktigaste - att sälja.

Låt en av våra certifierade specialister i vårt nätverk Quickbutik Specialist hjälpa dig inom Företags- och bokföringsrådgivning. De kan hjälpa dig med uppdrag som bland annat kan handla om:


Bokslut - Efter varje räkenskapsår har du som företagare en plikt att avsluta din bokföring med ett bokslut. Detta för att visa hur det har gått för dig det gångna året. Det sker i form av antingen en årsredovisning eller ett årsbokslut. Hur du ska avsluta ditt räkenskapsår är baserat på hur stort ditt företag är och även vilken företagsform du har.

Företagsform - Det finns olika företagsformer du kan välja att starta ditt företag med. Men de allra vanligaste är enskild firma eller aktiebolag. Det finns även de som väljer handelsbolag eller ekonomisk förening och det finns för- och nackdelar med alla. Titta på vilket som blir bäst för dig och ta gärna hjälp av någon annan som har bra koll på möjligheterna och riskerna med de olika valen.


Köp av lagerbolag - Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att du kan komma igång direkt. Företaget har redan ett organisationsnummer men för tillfället bara vilande. Dagen du enligt avtal tar över lagerbolaget är dagen då du blir ägare och kan i stort sett fakturera direkt.

Ombildning - Om du senare vill ombilda ditt företag så är detta i de allra flesta fall möjligt. Var noggrann med att kolla upp regler på vad som gäller, hur det kommer att gynna samt påverka dig och var noggrann med att du avslutar din bokföring på rätt sätt.

Omstrukturering -  Varför du vill göra en omstrukturering av ditt företag kan vara av olika anledningar: Fusion, fission, för aktiefördelning eller annan anledning är några exempel. Att titta på att vinstfördelningen blir korrekt, resultatutjämning uppnås och vilka beskattningskonsekvenser som eventuellt kan uppstå är alla viktiga bitar.


Företagsförvärv - Det finns olika typer av företagsförvärv och görs av olika anledningar. Men vad alla typer har gemensamt är att delar eller alla företagets aktier, vinster och förluster byter ägare. Det kräver mycket kunskap för att göra ett förvärv korrekt och i dessa fall tar man ofta hjälp av en en auktoriserad revisor.

Skatteplanering - Det kan stundtals vara ekonomiskt ansträngt att vara egenföretagare och kan kännas som att man vänder på varje krona. Det man ska se över är att man gjort vad man kan för att betala så lite skatt som möjligt, helt lagligt givetvis. Det finns olika sätt att undvika vissa skattereglers effekter genom att välja andra vägar. Att veta dessa knep och hitta dessa vägar är oftast inget man kan själv, utan bör ta hjälp för. Många revisorer kan hjälpa till med en så kallad Skatteplanering.

Holdingbolag - Ett Holdingbolag är ett bolag som äger aktier i annat eller andra bolag och det finns olika fördelar med detta. Några exempel på fördelar är att genom att äga bolag via ett holding bolag, så kan du skydda dotterbolagets upparbetade kapital och i vissa fall är det en skattemässig fördel att sälja av ett företag ur ett Holdingbolag än av en eller flera fysiska personer.

3:12 - regler / K10 - 3:12-reglerna styr hur du som fåmansföretagare blir beskattad på utdelning från ditt företag. Det kan gå ner mot 20 % i beskattning och utdelningen kan bero på hur du som ägare blivit beskattad samt vilka medel som finns att dela ut. När du sedan ska deklarera utdelningen gör du det via en så kallad K10-blankett.

Bolagsvärdering - Det kan i många avseende vara bra att veta vad ditt bolag är värt. Inte minst vid en försäljning. Det är en svår process och det behövs oftast experthjälp för att få ett rättvist utlåtande. Det finns dessutom många olika sätt att gå tillväga, mycket beroende på situation och vilken typ av bolag det rör sig om. Substansvärdesmetod, avkastningsvärdemetod, kassaflödesvärdering är några exempel på metoder man ofta använder vid en bolagsvärdering.

Likvidation - En likvidation är när tillgångarna i ett aktiebolag omvandlas till pengar. Ett företag upplöses och detta kan vara antingen frivilligt eller tvingat. När ett aktiebolag saknar behörig styrelse, revisor eller inte skickat in årsredovisningen i tid (11 månader efter räkenskapsåret slut) kan det bli en så kallad tvångslikvidation. Pengarna används då till att betala skulder och/eller fördelas till ägare.


Ovanstående är några exempel på vad våra specialister inom Företags- och bokföringsrådgivning. kan hjälpa dig med. Att använda sig av vårt specialistnätverk kostar ingenting och det är helt gratis att ta emot offerter på uppdrag. Det beror sedan på specialistområde och uppdrag vad själva arbetet sedan kommer att kosta. Ni väljer själva om och vilken offert ni vill gå vidare med och ni blir debiterade direkt från specialisten efter att uppdraget är slutfört.

Läs mer om vår specialistnätverk här!