Quickbutik logo
Log ind

Generelle brugerbetingelser

Senest opdateret: 22-06-2020

Følgende vilkår og betingelser gælder for Quickbutiks tjenester. Quickbutik ApS er et dansk aktieselskab med CVR-nummer 41311622. Betingelserne regulerer det kontraktmæssige forhold mellem Quickbutik ApS ("Quickbutik") og bestilleren ("Kunden") af en "Konto" for tjenesten.


Tillægsaftale: Databehandleraftale for underleverandører

Introduktion

Quickbutik er en webtjeneste inden for e-handel, der gør det muligt at oprette og drive en webshop.

Med Quickbutik lejer kunden en løsning for en komplet webshop og udfører periodiske tilbagevendende betalinger (abonnement) for at holde webshoppen i gang og opdateret.

Kunde

Via den elektroniske bestilling af et abonnement for Quickbutiks service erhverver kunden sig retten til at benytte e-handelsløsningen i overensstemmelse med Quickbutiks generelle vilkår og fortrolighedsbetingelser. Med en elektronisk bestilling menes der en bestilling, der er foretaget ved aktivt at registrere sig via internettet, nærmere betegnet på websitet quickbutik.com.

Quickbutiks tjenester er ikke tilgængelige for personer under 18 år. Hvis kunden er under 18 år, må tjenesten kun benyttes med godkendelse af en værge eller under dennes tilsyn.

Ved registrering skal kunden angive en korrekt e-mailadresse og andre relaterede oplysninger for at kunne gennemføre en registrering af en Konto hos Quickbutik. Ingen automatiske metoder, robotter eller lignende må anvendes til at registrere en Konto hos Quickbutik.

Betaling

Efter en eventuel gratis prøveperiode bliver kunden automatisk opfordret til at betale forskudsvis for at fortsætte brugen af Quickbutik.

Betalingen sker periodisk, enten per måned, kvartalsvis eller årligt. Alle betalinger sker forskudsvis og betales med kort.

Alle priser er normalt angivet ekskl. moms, medmindre andet er angivet. Alle betalinger er eksklusive skatter, gebyrer eller toldafgifter.

Det er ikke muligt at få refunderet beløbet ved køb af tjenesten, ej heller ved opgraderinger eller nedgraderinger.

I tilfælde af en opgradering af det oprindelige prisplan vil de resterende forudbetalte abonnementsomkostninger blive medregnet som et tilgodehavende, hvorfor man kun betaler differencen. Ved ændring af betalingsperioden eller en nedgradering af prisplanen sker ændringen, når den eksisterende periode slutter. En måned hos Quickbutik svarer til 30 dage, mens et kvartal svarer til 90 dage, og et år til 360 dage.

Aftaleperiode og opsigelse af abonnement

Alle abonnementer er en tidsbegrænset aftale og løber i enten 1, 3 eller 12 måneder, alt afhængigt af kundens præference og bestilling.

Udover at betalingen sker forskudsvis, er der ingen opsigelsesfrist eller minimumsperiode for abonnementerne.

Alle abonnementer fornyes automatisk, når aftaleperioden udløber, medmindre kunden har valgt at annullere abonnementet ved at klikke på "Annullér abonnement" i kontrolpanelet.

Kunden kan altid selv deaktivere sin webshop ved at ændre webshoppens status til "Private mode" og opsige abonnementet.

Hvis Quickbutik ikke kan levere tjenesten til kunden under minimum 80% af den aftalte tid (som et resultat af funktionsfejl), har kunden ret til at annullere aftalen og få det fulde beløb tilbagebetalt. I dette tilfælde skal kunden altid kontakte Quickbutik direkte via [email protected], da det er denne periode, der gælder som den første kontakttid.

Ophør af aftalen

Quickbutik har ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning under aftalens løbetid, hvis kunden har overtrådt en eller flere bestemmelser i aftalen, og disse menes at have haft en alvorlig konsekvens for Quickbutik.

Kundens ansvar

Kunden forpligter sig til at overholde dansk og udenlandsk lovgivning ved brug af Quickbutik, dette gælder for alt indhold og aktivitet. Dette indebærer, at kunden er ansvarlig for al den information og data, der offentliggøres fra vedkommendes Konto. Kunden skal ligeledes sikre, at vedkommendes brug af Quickbutik hverken direkte eller indirekte krænker tredjepartens intellektuelle ejendomsrettigheder.

Kunden må under ingen omstændigheder udføre bevidste aktiviteter, som lægger en større belastning på Quickbutiks servere eller funktioner. Kunden må ej heller dekonstruere eller på anden vis forsøge at opdage tjenestens kildekode, undtagen i det omfang, en sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, trods denne begrænsning.

Kunden er personligt ansvarlig for sikkerheden ved adgang til sin Konto. Quickbutik er ikke ansvarlig for skader forårsaget af autoriserede eller uautoriserede personer.

Kunden er ansvarlig for alt indhold, data og aktivitet, der sker gennem Kontoen. Indholdet overvåges, og et ulovligt indhold kan fjernes uden yderligere varsler, hvilket kan resultere i en mulig deaktivering af kundens Konto.

Hvis Quickbutik mener, at kundens indhold er i strid med lovgivningen eller Quickbutiks generelle vilkår, vil Quickbutik underrette kunden og bede kunden om at fjerne det upassende indhold fra tjenesten. Gentagne fejl eller overtrædelser af Quickbutiks vilkår kan føre til, at kundens konto bliver deaktiveret, og at kunden bliver forhindret i at få adgang til sin Konto.

Quickbutiks ansvar

Quickbutik tilsigter den højest mulige driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for afbrydelser eller funktionsfejl, herunder afbrydelser eller forstyrrelser, der ligger uden for Quickbutiks kontrol (såsom strømafbrydelse, udstyr, internetforbindelse, dækning, telefonforbindelse). Quickbutik kan således ikke være ansvarlig for eller garantere en fejlfri brug af tjenesten.

Quickbutiks tjeneste leveres i den aktuelle stand, og Quickbutik er ikke ansvarlig for yderligere tilsagn, garantier eller lignende.

Hvis der forekommer en afbrydelse i tjenesten, skal Quickbutik foretage rimelige og hurtige handlinger for at genoptage tjenesten så hurtigt som muligt, så der opretholdes et normalt funktionsniveau.

Ændringer

Quickbutik kan løbende opdatere, ændre og forbedre tjenesten. Quickbutik har ligeledes ret til at ændre processen, sammensætningen og designet (udformningen) af tjenesten. Kunden vil modtage notifikationer om disse ændringer, men ændringerne kan forekomme uden yderligere varsel og kan påvirke tidligere resultater, informationer eller processer i tjenesten.

Ansvarsbegrænsning

Quickbutik udbetaler ingen kompensation ved systemfejl, hverken ved mindre såvel som større fejl eller ved nedetid, utilgængelig tjeneste, datatab, skade på tredjeparts ejendom eller lignende.

Quickbutik er højest ansvarlig for en kompensation svarende til 1 års abonnement af tjenesten.

Force Majeure

Quickbutik er fritaget for sanktioner, hvis opfyldelsen af et bestemt tilsagn forhindres eller væsentligt hæmmes af omstændigheder, som en part ikke med rimelighed kunne kontrollere eller forudse, såsom arbejdskonflikter, krig, uroligheder, lynnedslag, brand, ekstreme vejrforhold, administrative tiltag eller anden offentlig regulering og eksterne telefonforbindelsesfejl samt en generel mangel på transport, varer eller energi og andre lignende omstændigheder.

Hvis gennemførelsen af Aftalen væsentligt forhindres i en periode på mere end tre måneder på grund af omstændigheder som nævnt ovenfor, har kunden ret til at opsige Aftalen for den pågældende service med øjeblikkelig virkning.

Tvister

Tvister som måtte opstå i forbindelse med denne aftale vedrørende gyldighed, fortolkning, anvendelighed eller anvendelse af brugsbetingelser skal afgøres ved en dansk domstol og efter dansk ret.

Persondata m.m.

Når kunden registrerer sig med en Konto, accepterer kunden, at Quickbutik må lagre vedkommendes oplysninger i Quickbutiks kundedatabase.

Quickbutik håndterer alle persondata fortroligt og i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen GDPR og integritetspolitikken, der til enhver tid gælder for Quickbutik.

Quickbutik anvender kun persondata til at gennemføre kundeforholdet og til at forbedre Quickbutiks tjenester. Quickbutik vil aldrig videresælge eller videregive kundens persondata til en tredjepart uden juridisk grundlag.

Kunden har ret til at indhente oplysninger, opdatere sine oplysninger eller slette de registrerede oplysninger. Hvis kunden ikke længere ønsker en konto og ønsker at fjerne alle persondata, er en fuldstændig annullering altid mulig via [email protected].

Quickbutik behandler, i overensstemmelse med Databehandleraftalen for underleverandører, kun slutkunders persondata i egenskab af stedfortræderrollen som værende databehandler af persondata. Kunden er dataansvarlig for slutkundens persondata.

Webshops fra Quickbutik

Quickbutik påtager sig intet ansvar for webshoppen indhold, produkt, tilbud, levering, reklamation eller lignende.
Her henvises der til den specifikke webshops købsvilkår.

Support

📞 89 80 85 20

Virksomheden


Sprog:
Quickbutik AB © 2015-2022