Academy Tänk stort

Finansiera ditt företag: företagslån, riskkapital eller crowdfunding?

Lästid: 6 minuter

Stora satsningar kostar pengar. Hur mycket varierar, men planerar du en internationell expansion, ett utökat sortiment, en egen kollektion eller ny teknik behöver du sannolikt tänka ett extra varv på finansieringen. Vi listar några alternativ och guidar dig genom dem!

I denna kurs:

Olika sätt att finansiera ditt företags satsningar

Det finns många olika sätt att finansiera de investeringar du vill göra i din e-handel. Men i grund och botten finns det fyra vanliga huvudmetoder:

  • Frigöra eget kapital

  • Söka bidrag

  • Ansöka om ett lån

  • Ta in investerare

Nedan kommer vi gå igenom alla metoderna och även lyfta upp crowdfunding, som beroende på format faller in i de andra grupperna.

Så kan du frigöra eget kapital

Ska du göra mindre investeringar har du kanske egentligen inte behov av mer pengar, men du skulle behöva de inkommande pengarna snabbare. Tänk dig t.ex. att du ska utöka sortimentet och behöver köpa in nya produkter för 40 000 kr. Men eftersom du nyligen köpte utrustning för 20 000 kr som effektiviserar pack och plock har du inte tillräckligt med pengar på kontot. Du räknar dock med att ha tjänat in dem om en månad och behöver egentligen inte 40 000 kr “extra” – du behöver bara få in dina pengar!

I en sådan situation behöver du alltså frigöra eget kapital, snarare än att ta in nya pengar i företaget genom lån eller investerare. Och det finns olika metoder för det, exempelvis:

  • Leasing. Innebär att du hyr en sak – t.ex. en maskin, en inventarie eller en bil – under en avtalad tid istället för att köpa den rakt av. När leasingtiden är slut har du möjligheten att “köpa loss” den för restvärdet, som är bestämt sedan tidigare.

  • Avbetalning. Du köper något, men betalar inte hela beloppet på en gång. Istället betalar du av produkten i olika omgångar enligt överenskommelse.

  • Factoring. Innebär att du säljer/belånar dina fakturor hos en bank eller ett finansbolag, som ger dig pengarna i förskott och sedan i får in betalningarna från dina kunder.

När kan du söka bidrag till ditt företag?

Det finns olika offentliga bidrag att söka beroende på i vilken fas du är i med din e-handel och vad pengarna ska användas till. Vissa bidrag kan du bara söka när du startar upp, medan det finns andra som är avsedda specifikt för produktutveckling och innovation eller export och etablering. Men det finns också bredare bidrag för tillväxt.

Tänk bara på att offentliga bidrag är ett “undantagsfall” och att dina chanser som e-handlare är relativt små. Så här skriver verksamt.se:

“De offentliga stöd som finns syftar till att stimulera marknaden där den inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ibland kan enskilda företag söka bidrag, men oftast handlar det om näringsfrämjande insatser via projekt eller stöd till företag som samverkar.”

För- och nackdelar med företagslån

Företagslån är förmodligen en av de absolut vanligaste formerna av finansiering för företagare. Och det är inte särskilt konstigt, eftersom lån innebär mycket frihet jämfört med finansiering från affärsänglar eller riskkapitalister: du förlorar inga ägarandelar och bestämmer fortfarande över ditt företag.

Baksidan är att du behöver betala ränta, som kan bli hög beroende på vem du tar lånet hos. Dessutom finns det många, och relativt hårda, krav för att ens bli godkänd som låntagare – åtminstone hos bankerna. Du måste lämna någon form av säkerhet och banken bedömer såväl dig som din affärsidé och hur bolaget gått hittills. På verksamt.se kan du läsa mer om kraven och hur banklån funkar. Med det sagt finns det massvis av finansbolag som är generösare med sina lån. Men kompromissen brukar då vara högre räntor och/eller andra avgifter.

Värt att veta om affärsänglar och riskkapitalister

Ett alternativ till företagslån är att ta in en eller flera affärsänglar, alternativt riskkapitalister, i ditt företag. Affärsänglarna eller riskkapitalisterna ger dig då pengar i utbyte mot ägarandelar och förhoppningen om avkastning i framtiden.

Nackdelen med detta är att du får in ägare, som i vissa fall kanske har andra intressen och åsikter än du själv, i företaget. Men å andra sidan kostar det dig inget vid starten och du kan också få ta del av investerarnas kompetens och kontakter. 

Vad är skillnaden mellan affärsänglar och riskkapitalister? Affärsänglar brukar, generellt sett, investera mindre summor pengar och ge mer engagemang än riskkapitalister. Änglar kommer därför ofta in tidigare i de företag de investerar i, jämfört med riskkapitalister.

Hur hittar du rätt investerare? Att hitta affärsänglar eller riskkapitalister som vill investera i din e-handel kräver noggranna förberedelser. Du måste dels hitta personer som förstår din bransch, dels pitcha in din affärsidé och övertyga dem om att ditt företag kommer lyckas med sina satsningar. För att få rätt kontakter kan du vända dig till Connect Sverige, som kopplar ihop företagare med investerare.

Hur du kan få crowdfunding som företagare

Crowdfunding som finansieringsalternativ har verkligen exploderat de senaste åren och finns i många olika former. Den gemensamma nämnaren är att pengarna förmedlas genom en crowdfundingplattform – som exempelvis Pepins, Toborrow, FundedByMe, Kickstarter, Indiegogo eller CrowdCube – men uppläggen skiljer sig åt. Som företagare kan du få pengar genom:

Donationsbaserad crowdfunding

Innebär att människor skänker pengar till ditt företag, utan att få något tillbaka. Vanligt för att testa affärsidéer riktade mot den breda massan och undersöka vilken efterfrågan som finns, antingen för första gången eller på en ny marknad.

Belöningsbaserad crowdfunding

Människor skänker pengar till ditt företag och får någon form av belöning tillbaka, t.ex. merchandise eller en produkt. Passar precis som donationsbaserad crowdfunding bäst för att testa en idé och se vilken efterfrågan som finns.

Lånebaserad crowdfunding

Innebär att människor (i vissa fall även större, professionella investerare) går ihop och ger ditt företag ett lån i utbyte mot att du betalar ränta till dem och amorterar. I likhet med ett “vanligt” företagslån kan det finnas vissa krav som du måste uppfylla för att få synas på en viss crowdfundingplattform. Detta alternativ är vanligt vid finansiering av större projekt och/eller B2B-produkter.

Aktiebaserad crowdfunding

Människor investerar i ditt företag och ger dig pengar, i utbyte mot ägarandelar i utbyte. De blir alltså en form av riskkapitalister och kan få avkastning i framtiden. Precis som lånebaserad crowdfunding är detta ett bra alternativ vid finansiering av större projekt och/eller B2B-produkter.

Att finansiera sina företagssatsningar kan vara en utmaning. Men vi hoppas att du, efter denna kursen, känner att du har flera vägar att gå. Och kom ihåg: du kan kombinera flera metoder för att nå summan du behöver!

Senast uppdaterad 2020-01-16