• Plattformen
 • Välj design
 • Referenser
 • Priser
 • Ställ en fråga
Logga inStarta webbutik
Starta webbutik

Avtalsvillkor för Quickbutik Partnerprogram

2 februari 2022

Partner: En Partner definieras som alla som genom en registrering hos Quickbutiks partnerprogram främjar förvärv av nya kunder för Quickbutik, i utbyte mot en ersättning (provision) motsvarande de betalningar som gjorts under de första två månaderna av den prenumerationsplan som valts av den nya Kunden som förvärvats av Partner.

Kunder: Alla användare som betalar för Quickbutiks e-handelsplattform i syfte att skapa en onlinebutik för att sälja sina produkter och tjänster, genom att betala en prenumerationsplan, kallas Kunder.

Webbutik: Registrering av en onlinebutik (hädanefter kallad "butik") som kan tillgängliggöras för allmänheten över internet, för försäljning av produkter och tjänster.

URL: URL är en fullständig länkadress som används för att hitta en specifik webbsida. I det specifika fallet med Partner-programmet förser Quickbutik varje Partner med en unik URL, för att samla in information om förvärvade Kunder och tilldela dem till den Partner som står bakom förvärvet.

Partnerportal: En kontrollpanel för Partner som när som helst kan följa sitt samarbete med Quickbutik, hantera butiker och hålla sin profil uppdaterad. Varje Partner till Quickbutik får åtkomst till Partnerportalen.

Generella villkor

 1. Villkoren för Quickbutiks Partnerprogram är integrerade med våra primära användarvillkor som finns tillgängliga på https://quickbutik.com/sv/legal/terms och som tillämpas utöver dessa. Definitionerna som används i användarvillkoren kommer att existera samtidigt och gäller i dessa villkor.
 2. Det är Partners ensamma ansvar att läsa villkoren för programmet och att hålla sig informerad om eventuella uppdateringar som kan ske.
 3. Quickbutik förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.
 4. En Kund anses ha blivit rekommenderad av en Partner när denne skapar en webbutik via en URL som på förhand har tillhandahållits av Quickbutik till Partner.
 5. Ersättning som Partner erhåller kommer avse det slutliga beloppet som kunden betalar under de två första månaderna av den prenumerationsplan som avtalats, efter eventuella gratisperioder. Beloppet kan variera och beror på betalperiod och eventuella kampanjrabatter som erbjuds direkt av Quickbutik till Kunder.
 6. Vid scenariot kvartals- eller årsprenumerationer som avtalats av de angivna Kunderna, kommer Partnern att få det belopp som motsvarar de två första månatliga delbetalningarna av den gjorda betalningen. Ersättningen avräknas första vardagen varje månad, och kan följas i Partnerportalen av Partner.
 7. Butiker som Partner själv driver eller på något sätt medverkar i får inte lov att användas i Partnerprogrammet.

Skyldigheter och aktivitet för Partner

 1. För att uppfylla sina mål som Partner, det vill säga att förvärva nya kunder, får Partner inte skapa eller utveckla en webbplats, eller verka på någon, som liknar Quickbutiks webbplats. Partner kan äga eller driva en butik hos Quickbutik för andra ändamål än att skaffa nya kunder, i enlighet med Partnerprogrammet.
 2. Under inga omständigheter får Partner utge sig för att vara Quickbutik i de olika sätten för spridning (webbplatser, bloggar, sociala nätverk, etc.) och kommer att hållas ansvariga för missbruk av varumärket, logotypen, designen eller immateriell egendom som tillhör Quickbutik.
 3. Om Partner väljer att marknadsföra Quickbutik via sin egen webbplats, är det dennes ensamma ansvar att hålla den uppdaterad. Detta inkluderar alla nyheter som släpps av Quickbutik. Quickbutik kan kräva att Partner ändrar Quickbutik-relaterade sektioner på sin webbplats, helt eller delvis, efter eget gottfinnande.
 4. Quickbutik förbehåller sig rätten att när som helst granska innehållet på Partners webbplats. Quickbutik kan komma att begära ändringar av länkar, banners eller bilder som Partner använder för att förvärva Kunder till Quickbutik, om dessa anses strida mot Quickbutiks kommunikationsform eller de etablerade villkoren.
 5. Quickbutik kan begära att få information från Partner om: 1) hur de förvärvade en ny Kund åt Quickbutik; 2) kvaliteten och legitimiteten hos en given Kund för att godkänna eller inte godkänna den ersättningen som har intjänats.
 6. Utbetalningen av ersättning som erhållits till Partner kommer att utföras enbart om Partner innehar F-skattesedel, och då genom självfakturering som sker efter att Partner har begärt utbetalning i Partnerportalen.

Marknadsföring

 1. Partner förbinder sig att följa följande restriktioner för marknadsföring av Quickbutik, för vilket Partner inte får:
  1. Skicka skräppost på något sätt: oönskad e-post, kedjebrev, pyramidspel, falska konton på sociala medier.
  2. Köpa på sökmotorer eller andra sökordsbetalda annonsplattformar (som exempelvis Google Ads och Bing), domännamnen som Quickbutik använder eller Quickbutik-varumärkena och/eller varianter och felstavningar av detsamma i all korrespondens (exakt, fras, bred eller modifierad bred).
  3. Rikta alla annonser, av vilken typ av kampanj som helst, till webbadressen som skapats av Quickbutik för Partner.
  4. Utforma annonser på ett sätt som framstår att det görs av Quickbutik direkt, istället för av Partner som sådan.
  5. Använda bedrägliga tekniker för att locka trafik, inklusive men inte begränsat till: använda robotar eller verktygsfält, cookie-fyllning, falska och vilseledande länkar.
  6. Använda Get-paid-to-webbplatser för att öka antalet förvärvade kunder.
 2. Quickbutik förbehåller sig rätten att begära avbrott eller ändring av försäljnings- eller marknadsföringskampanjer relaterade till Quickbutik, som utförs av Partner under alla omständigheter.

Meddelanden och uppsägning av avtal

 1. Partner kan sluta delta i Partnerprogrammet när som helst, genom att skicka ett e-postmeddelande om uppsägning till Quickbutik på [email protected].
 2. Quickbutik har rätt att avbryta Partners deltagande i programmet om det upptäcks att denne bryter mot någon av punkterna i Villkoren.
 3. I händelse av att Partner begår bedrägeri eller förmedlar något på ett annat sätt än det som föreskrivs i detta program, alternativt använder ett olagligt system eller agerande, kommer denne att förlora all rätt att få ersättning mot varje kund som denne har hänvisat och kommer att vara ansvarig för orsakade skador.

Support

📞 042-400 65 88
Driftstatus

Företaget