• Plattformen
 • Välj design
 • Referenser
 • Priser
 • Ställ en fråga
Logga inStarta webbutik
Starta webbutik
Quickbutik
Quickbutik
12/11/2023

Lucka 11: Bredda ditt sortiment eller nischa?

Bredda ditt produktsortiment eller nischa in dig?

När du driver en e-handel kommer du förr eller senare ställas inför frågan: ska jag bredda mitt produktsortiment eller nischa in mig? Båda strategierna har sina fördelar och nackdelar och det som fungerar bäst för en e-handlare kanske inte är optimalt för en annan. Låt oss utforska de båda alternativen och hur du kan avgöra vilken väg som är bäst för just din affär.

Bredda Produktsortimentet

Att bredda ditt produktsortiment innebär att erbjuda en större variation av produkter för att tilltala en bredare kundkrets. Detta kan vara allt från att lägga till nya kategorier till att erbjuda flera varianter av befintliga produkter.

Fördelar:

 • Ökad marknad: Du kan tilltala en bredare kundbas.
 • Minskad risk: Du är mindre sårbar för säsongssvängningar och trender.
 • Korsförsäljningsmöjligheter: Större sortiment ger möjlighet till att sälja mer per kundbesök.

Nackdelar:

 • Lagerhållning: Större sortiment kan innebära större lager och därmed högre kostnader.
 • Komplexitet: Mer att hålla reda på kan leda till mer arbete och ökad komplexitet i verksamheten.
 • Konkurrens: Du kan komma att konkurrera med större butiker med breda sortiment och lägre priser.

Nischa in sig

Nischning innebär att du specialiserar dig på en specifik produkt eller marknad. Du avgränsar ditt erbjudande till att bli expert inom ett mer specifikt område.

Fördelar:

 • Expertstatus: Du kan bli uppfattad som en expert inom din nisch, vilket bygger förtroende.
 • Mindre konkurrens: Det kan vara färre konkurrenter i en nischmarknad.
 • Högre marginaler: Specialiserade produkter kan ofta säljas med högre marginal.

Nackdelar:

 • Begränsad marknad: Din totala marknad kan vara mindre.
 • Större sårbarhet: Är din nisch för smal kan du vara sårbar för marknadsförändringar.
 • Svårare skala upp: Det kan vara svårare att expandera verksamheten inom en nisch.

Hur avgör man vad som är bäst?

För att avgöra vilken strategi som är bäst för din e-handel bör du ställa dig följande frågor:

 • Kundkännedom: Har du en djup förståelse för din målgrupp och deras behov?
 • Resurser: Har du resurserna som krävs för att hantera ett bredare sortiment?
 • Konkurrens: Hur ser konkurrensläget ut inom din nisch jämfört med en bredare marknad?
 • Expertis: Har du expertisen som krävs för att verkligen nischa in dig?
 • Passion: Är du passionerad om en specifik produkt eller marknad?

Genom att noggrant överväga dessa frågor och analysera din egen situation kan du ta ett välgrundat beslut om att antingen bredda ditt produktsortiment eller nischa in dig. Oavsett vilken väg du väljer, se till att det är ett beslut som stöder din övergripande affärsstrategi och långsiktiga mål.

Support

📞 042-400 65 88
Driftstatus

Företaget