Nedan är bilaga 1 för Quickbutiks Personuppgiftsbiträdesavtal.

1. Personuppgifter om dina kunder som vi lagrar åt dig

1.1. För att Quickbutik ska kunna uppfylla våra lagliga skyldigheter och uppfylla vårt kundåtagande mot dig som butiksägare lagrar vi, på ditt uppdrag, dina kunders personuppgifter så länge du driver webbutik med Quickbutik som teknisk plattform. 
Vi ansvarar inte för att dina kunders uppgifter uppdateras, raderas, förnyas eller på annat sätt bearbetas.    

1.2.  Quickbutik lagrar personuppgifter om i) Kunder och ii) Beställningar.

En förutsättning för att använda Quickbutik som teknisk leverantör för din webbutik är att du godkänner att nedanstående personuppgifter om dina kunder lagras i våra databaser.


i) Kunder
ii) Beställningar
Vad lagras specifikt?
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Personnummer eller organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Adress, postnummer, ort och land
 • Företag eller organisationsnummer
 • Momsnummer
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Personnummer eller organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Adress, postnummer, ort och land
 • Företag eller organisationsnummer
 • Momsnummer
 • IP-adress

 

2. Godkännande av underbiträden

2.1. Som en del av leveransen av en teknisk plattform för din webbutik kan Quickbutik använda sig av underleverantörer i rollen som underbiträde. Dessa underbiträden är externa underleverantörer (tredje parter).

Genom att använda Quickbutik som teknisk plattform för din webbutik godkänner du att vi använder följande SaaS-tjänster och underleverantörer:

 1. Zendesk, för kundärenden samt vid kundkommunikation
 2. Trello, för intern lagring av kunduppdrag mellan personal i Quickbutik
 3. Amazon Web Services-tjänster, för lagring av data
 4. Nordcloud, för hantering av vår driftsmiljö hos AWS
 5. Slack, för kommunikation mellan personal i Quickbutik
 6. Google Cloud-tjänster, för e-post samt lagring av data
 7. Intercom, för kundärenden, kundkommunikation samt vid rapporter
 8. Mixpanel, för analys och statistik i förbättringssyfte av Quickbutiks tekniska plattform
 9. Postmarkför hantering av e-postutskick
 10. Cloudflare, för nätverkskommunikation


Användandet av ovanstående Saas-tjänster syftar till att ge stödfunktioner till vår plattform.  

2.2. Quickbutik kan ändra underbiträden.

Du kommer att underrättas med minst 14 dagars varsel om ändringar sker rörande underleverantörer som behandlar personuppgifter.

3. Ditt ansvar som butiksägare

3.1. Du ansvarar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med tredje parter till externa system som finns att tillgå i Quickbutik (såsom logistik-, betalningslösning- och bokföringssystem). Quickbutik tar inget ansvar för data som transfereras till dessa tredje parter.

3.2. Du ansvarar för att dina kunders personuppgifter uppdateras, raderas, förnyas eller på annat sätt bearbetas.    

3.3. Du ansvarar för att ingen annan data med personuppgifter, utöver data angiven i denna bilagans punkt 1.2., lagras i Quickbutiks system.

3.4. Du ansvarar för att anpassa din butiks allmänna villkor så de är anpassade till de nya kraven i dataskyddsförordningen.

3.5. Du ansvarar själv för att skapa en policy för vilka typer av personuppgifter som ni lagrar samt för hur dessa uppgifter används.

3.6. Du ansvarar själv för att din verksamhet lever upp till kraven som dataskyddsförordningen ställer, som inte är omfattade av följande personuppgiftsbiträdesavtal.

För mer information om hur du kan fullfölja dina skyldigheter enligt de nya kraven i dataskyddsförordningen hänvisar vi till följande sida för mer information: https://quickbutik.com/gdpr